"Vi uppmärksammar denna tisdag, den 1 juni, Världsbarnsdagen, med lanseringen av spelet Professions for Equality Game, som består av en onlineportal, nu med ett första spel, men som kommer att fyllas på med andra utmaningar och interaktiva aktiviteter, samt innehåll och information om dessa ämnen, tillgängliga för hela utbildningsgemenskapen och familjer i syfte att dekonstruera könsstereotyper som är förknippade med yrken och visa att det inte finns yrken bara för män eller bara för kvinnor", står det i ett uttalande som offentliggjordes den 1 juni.

Initiativet till portalen kommer från statssekreteraren för medborgarskap och jämställdhet, Rosa Monteiro, står det i dokumentet, som tillägger att projektet har utvecklats i samarbete med socialstudiernas centrum vid Coimbra-universitetet, med plattformen Women in Tech i Portugal, som syftar till att sprida kvinnors närvaro inom tekniksektorn, och med utbildningscentret för tekniska områden Ironhack Lisboa.

Portalen har utvecklats av Community of Code Girls och illustrerats av designern Rita do Mar.

Rosa Monteiro, som citeras i regeringsförklaringen, försvarar vikten av att "fortsätta att arbeta, från tidig ålder, med att dekonstruera det som begränsar kvinnors och mäns tillgång till vissa yrken eller karriärer och därmed begränsar deras frihet och deras möjligheter att uppnå ett fullvärdigt liv och ett hållbart samhälle", och att från tidig ålder främja en utbildning "som är fri och utan könsbegränsningar".