Systemet "carta por pontos", som den 1 juni kommer att ha varit i kraft i fem år, innebär att man drar av poäng för allvarliga brott, mycket allvarliga brott och trafikbrott, vilket leder till att körkortet dras in när alla 12 poäng har försvunnit.

I ett uttalande som granskar de fem åren med detta system uppger ANSR att sedan det trädde i kraft har 1 494 körkort återkallats, varav 450 mellan den 1 juni 2020 och den 31 maj 2021, vilket är en ökning med 43 procent jämfört med det antal som registrerades mellan den 1 juni 2016 och den 31 maj 2020.

Trafiksäkerhetsmyndigheten, uppger också att 2 386 förare har noll poäng på sina körkort, med fallen "instruerade eller under instruktion".

Efter att alla poäng har tagits bort kommer föraren att förlora sitt körkort först efter att en autonom administrativ process har inletts och meddelande om indragning har delgivits, förutsatt att det inte bestrids i domstol.
ANSR påpekar att under de sista fem åren av den tidigare ordningen, som varade fram till den 31 maj 2016, "återkallades endast två körkort".

Trafiksäkerhetsmyndigheten anger också att under de första fem åren av detta system drogs poäng av från mer än 267 000 förare, varav 78 804 mellan den 1 juni 2020 och den 31 maj 2021, vilket innebär en ökning med 41 procent jämfört med de föregående fyra åren.

Enligt ANSR är de förseelser som mest bidragit till poängavdraget användning av mobiltelefoner, fortkörning, körning under påverkan av alkohol, underlåtenhet att stanna vid rött ljus, olydnad mot förbuds- och STOP-skyltar samt körning över en heldragen linje.

De distrikt där det i genomsnitt har registrerats över tusen förseelser per månad är Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lissabon, Porto, Santarém och Setúbal.

Systemet "carta por pontos" innebär också att förare som har endast fem eller fyra poäng får delta i en utbildningskurs inom högst 180 dagar från det att de fått meddelandet, och sammanlagt 2 719 förare har genomgått detta under de senaste fem åren.

Enligt ANSR kan körkortet dras in om förarna inte deltar i dessa utbildningar, och under de senaste fem åren har 16 förare förlorat sitt körkort av denna anledning.

ANSR:s uppgifter visar att 378 förare har deltagit i utbildningen och att 1 915 förare fortfarande är anmälda.

Enligt Trafiksäkerhetsverket fick 986 förare tre eller färre poäng, vilket innebär att de är skyldiga att göra ett teoriprov i körreglerna inom 90 dagar efter det att de fått meddelandet.

Av dessa 986 förare tog 195 det teoretiska provet, 47 misslyckades och kommer att förlora sitt körkort, varav sju redan har fått sitt körkort indraget, 279 har ännu inte tagit provet och 465 är på väg att meddelas.

En undersökning som ANSR genomförde 2020 visar att 77 procent av förarna anser att systemet är användbart och att systemets användbarhet "huvudsakligen beror på den kapacitet som erkänns för att göra förarna medvetna om vikten av bättre körrutiner".

I systemet Carta por Pontos (poängbaserat körkort) tilldelas föraren 12 poäng som ökar eller minskar beroende på vilka överträdelser som begås.

När körkortet återkallas får dessa förare körförbud i två år och måste ta körkortet på nytt.