Enligt ERSE (Energy Services Regulatory Authority) "beräknas en uppdatering av energipriset för konsumenter på den reglerade marknaden påverka den totala elräkningen (med moms) med 3 % i förhållande till nuvarande priser".