På torsdagen meddelade ministerrådet att det är förbjudet att resa till och från Lissabons storstadsområde (AML) på helgerna, från kl. 15.00 på fredag till kl. 06.00 på måndag.

I ett uttalande uppger GNR att man för att följa dessa åtgärder kommer att intensifiera patrullering, inspektion och medvetenhet "på ett flexibelt sätt".

"Inspektionen syftar till att se till att befolkningen följer gällande regler och avstår från onödiga resor i ett område där antalet som följer av Covid-19 utgör ett extra bekymmer", motiverar han.

Åtgärderna kommer att inriktas på de viktigaste tillfartsvägarna till AML, såsom motorväg 1 (A1) och 2 (A2) samt riksvägarna 5 och 10.

I diplomet om förbud mot att resa in i och ut ur AML finns vissa undantag, t.ex. resor för arbete, av hälsoskäl eller för studenter (och medföljande minderåriga) för att få tillträde till skolor och fritidsaktiviteter.