Rapporten från Portuguese Road Prevention (PRP), som är medlem i Europeiska transportsäkerhetsrådet (ETSC), om olycksdata i Europeiska unionen under det senaste decenniet visar att 495 personer dog i trafikolyckor i Portugal under 2020, vilket är en minskning med 47 procent jämfört med 2010.

Enligt dokumentet minskade antalet dödsfall på portugisiska vägar mellan 2010 och 2013, följt av sex år av avmattning.

"Pandemiåret hade en betydande inverkan på det övergripande resultatet, eftersom dödsfallen minskade med 21 procent 2020 jämfört med 2019. Antalet registrerade allvarliga skador minskade med 29 procent under perioden 2010-2020", understryker ETCS.

Denna organisation uppger också att "det minskade resandet på grund av Covid-19-pandemin är den främsta orsaken till den 17-procentiga minskningen av antalet dödsfall i trafiken förra året i Europeiska unionen".

Enligt ETCS förlorade 18 844 personer sina liv i trafikolyckor i EU 2020, 10 847 färre än 2010, vilket motsvarar en minskning med 37 procent.