Hittills gällde detta undantag - på grund av ålder - endast spädbarn under två år.

Ändringen föreskrivs i ministerrådets nya resolution inom ramen för reglerna för bekämpning av pandemin.