Efter stadsområdena arbetar Loulé kommun nu mot ett nytt mål - att tillhandahålla gratis internetuppkoppling på vissa offentliga platser på landsbygden i kommunen.

Projektet "WIFI4EU - Främjande av Internetanslutning i lokalsamhällen" tillhandahåller gratis Wi-Fi-utrustning på åtta platser med tio accesspunkter.

I församlingen S. Sebastião har Associação de Vale Judeu (med två anslutningspunkter), Loulé järnvägsstation (med två anslutningspunkter), Soalheira, kulturcentret och Social do Parragil och Monte Seco Association nu trådlös täckning. Vid Union of Parishes of Querença, Tôr and Benafim installerades utrustningen i anslutning till huvudkontoret för de gamla församlingarna Querença, Tôr och Benafim.

Med detta initiativ avser Loulés kommun att fortsätta att utöka tillgången till högkvalitativt Wi-Fi i kommunens offentliga rum och erbjuda gratis internet till invånarna och turisterna.