Och de övriga sex "G:s" (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Storbritannien) har lovat ungefär lika många gratis vaccinationer för fattiga länder enligt samma tidsplan. Om ett år kommer alltså de sju rikaste västländerna att ha delat ut omkring en miljard gratis doser av Covid-vaccin. Ganska generöst, eller hur?

Kina leder alla G7-länder tillsammans i antalet doser som landet har gett till fattigare länder i Asien, Afrika och Latinamerika. De flesta säljs nästan till självkostnadspris och ibland, för de fattigaste, med billiga krediter som en extra attraktion. Ungefär hälften av alla doser som går till de mindre utvecklade länderna är kinesiska.

Kina offrar inte sitt eget folk för detta: landet har redan vaccinerat omkring 40 procent av sin befolkning, ungefär samma andel som Förenta staterna. Men dess andel av de vacciner som används i utvecklingsländerna kommer sannolikt att öka ytterligare.

Bra för Kina. Visst köper Kina inflytande med sin generositet, men vad är det för fel med det? Om G7-länderna vill motverka det bör de inte tillgripa billig propaganda om att kinesiska vacciner är ineffektiva (det är de inte), och de bör inte hävda att de måste vaccinera alla sina egna invånare först. Försök i stället att vara lika generösa.

Men "generös" är faktiskt fel ord. "Egenintresserad" är ett bättre ord, för att låta stora befolkningar vara ovaccinerade någonstans garanterar att nya varianter kommer att uppstå, vissa av dem mer smittsamma och/eller mer dödliga, och kommer att spridas till de länder som tror att de har gjort sig säkra.

Ta till exempel Indien. Landet hade en ganska bra "första våg", med låga Covid-offersiffror. Alla visste att det fanns en viss underräkning av dödsfall, men den värsta uppskattningen var att den verkliga indiska dödligheten kunde vara fem gånger högre - vilket ändå inte skulle vara värre än Frankrike.

Endast 3 procent av indierna är vaccinerade, men premiärminister Narendra Modis regering blev så kaxig att den godkände alla slags publikarrangemang som valkampanjer och religiösa festivaler - och sedan, i början av 2021, kom den "indiska varianten". (Modi gillar inte den frasen, så vi ska nu kalla den "variant D".)

Den nya varianten svepte genom Indien som en lie, med dagliga dödssiffror som var lika höga som i Brasilien eller USA under deras värsta stunder. Men Indien har förstås fyra gånger så många människor som USA, så det skulle egentligen inte vara så extraordinärt även om dess verkliga dödssiffror från Covid-19 var upp till fem gånger högre.

Nyligen kontrollerade dock en företagsam indisk datajournalist vid namn Rukmini S., som skriver för nyhetssajten Scroll.in, den officiella statistiken i delstaten Madhya Pradesh. Det visade sig att det totala antalet registrerade dödsfall av alla orsaker, kända eller okända, hade tredubblats under april och maj.

Eftersom varken krig, naturkatastrofer eller någon annan farsot drabbade Madhya Pradesh vid den tiden är det rimligt att anta att den enorma ökningen av antalet dödsfall främst berodde på Covid-19. Men om man utgår från detta antagande var dödsfallen på grund av Covid i Madhya Pradesh i maj inte fem gånger högre, utan upp till fyrtiotvå gånger högre än den registrerade dödligheten på grund av Covid.

Rukmini S. gjorde en liknande undersökning för delstaten Andhra Pradesh och fick liknande resultat (34 gånger högre). Detta är vad som händer när man har en befolkning som fortfarande till stor del är ovaccinerad och man tar bort ögonen från bollen. Viruset muterar och sprider sig som en löpeld.

Inte ens en halvvaccinerad befolkning är säker. Den första smittan av "variant D" upptäcktes i England först i april, men den står redan för 90 procent av de nya infektionerna där, och Storbritannien har just förlängt sina åtgärder för att hålla nere viruset med ytterligare en månad.

Endast 10 procent av de smittade amerikanerna har den indiska varianten, men det betyder bara att de ligger sex veckor efter britterna. Även om denna variant är mycket mer smittsam men bara lite mer dödlig, kan andra mutationer av viruset vara mindre tillmötesgående.

Ingen är säker tills alla är säkra. Relativ säkerhet skulle kräva att 40 procent av världens befolkning vaccinerades i januari och 60 procent i mitten av 2022 - till en total kostnad, enligt Internationella valutafonden, på omkring 50 miljarder dollar.

Den miljard doser som G7-länderna lovat till mitten av 2022 räcker inte, och inte ens en extra miljard från Kina räcker. Två doser vardera till fem miljarder människor är vad som behövs. Eller så kan vi välja att leva med mördarvarianterna i stället.