Även om Facebook och Youtube fortfarande är de sociala nätverk som används mest av de portugisiska Internetanvändarna (73,2 % respektive 65,6 %) har Facebook förlorat 3,7 % av användarna och Youtube 2,4 procentenheter jämfört med förra året.