"Inom 15 dagar har vi vaccinerat alla åldersgrupper", sade viceamiral Gouveia e Melo under en utfrågning i parlamentets hälsoutskott.