"År 2020 ökade den utländska befolkningen för femte året i rad, med en ökning på 12,2 procent jämfört med 2019, totalt 662 095 utländska medborgare med uppehållstillstånd", står det i rapporten om invandring, gränser och asyl (RIFA).

Enligt SEF förblir brasilianare den största utländska befolkningsgruppen som är bosatt i landet och stod förra året för 27,8 procent av det totala antalet, vilket är det högsta värdet sedan 2012.

"Storbritannien ökade en position jämfört med 2019 och representerar nu den näst mest representativa utländska nationaliteten i Portugal".

I slutet av 2020 bodde 183 993 brasilianare i Portugal, följt av medborgare från Storbritannien (46 238), Kap Verde (36 609), Rumänien (30 052), Ukraina (28 629), Italien (28 159), Kina (26 074), Frankrike (24 935), Indien (24 550) och Angola (24 449).

SEF understryker att "den fortsatta ökningen av utländska medborgare från EU-länder bekräftar den särskilda effekten av de attraktionsfaktorer som redan nämnts under tidigare år, t.ex. uppfattningen om Portugal som ett säkert land, samt de skattefördelar som följer av systemet för personer som inte är bosatta i landet".

Säkerhetstjänsten lyfter också fram Italien, som "intar den sjätte platsen, vilket bekräftar den tillväxt som skett under de senaste åren".

RIFA nämner att det under 2020 finns "en allmän ökning" av medborgare från Sydamerika, "naturligtvis drivet av Brasilien".

Invandrare bor huvudsakligen vid kusten, med 68 procent registrerade i distrikten Lissabon, Faro och Setúbal, totalt 450 074 bofasta medborgare, medan det under 2019 fanns 405 089.