"Ministerrådet godkände i dag resolutionen som förlänger katastrofsituationen på hela det nationella territoriet till 23.59 den 11 juli och som ändrar de åtgärder som gäller för vissa kommuner inom ramen för katastrofsituationen", förklarade Mariana Vieira da Silva vid den presskonferens som hölls efter ministerrådets möte.

Kalamitetssituationen, som är den högsta nivån av insatser vid katastrofsituationer enligt den grundläggande civilskyddslagen, trädde i kraft den 1 maj och har förnyats varannan vecka.

Den nuvarande katastrofsituationen upphör klockan 23.59 på söndag.