Genom debatter, konserter, konstutställningar och mycket annat försöker festivalen ge rösterna i denna gemenskap mer kraft.

Skapa, skapa kontakter och stödja. Det är vad Rama em Flor handlar om. När Daniela Ribeiro och Rodrigo Araújo startade festivalen 2016 var tanken att samla en gemenskap - som redan reflekterade över queerfrågor - och ge dem större synlighet genom att skapa en plattform där de kan visa sina verk, uttrycka sina tankar och lyfta sina röster. Inspirerade av Ladyfest, som föddes år 2000 ur riot grrrl-rörelsen, ville skaparna av Rama em Flor organisera en festival här i Lissabon som hyllar feminism och queerkultur, genom tvärvetenskapliga, heterogena och inkluderande program.

När Daniela och Rodrigo bestämde sig för att gå vidare med idén ville de hitta ett namn som kopplade den till deras portugisiska rötter: "Rama em Flor kan associeras med vilda växter och blommor som knoppar och blommar. Det är också ett sätt att hänvisa till en grupp av växtlighet/flora som anses irrelevant eller osynlig", berättar Beatriz, Daniela och Raquel, festivalens samordnare. Blommor har länge förknippats med sociala och feministiska strider. Rama em Flor kan betyda många saker för olika människor "men namnet kommer alltid att vara knutet till kamp, tillväxt, kontinuitet och förening", insisterar teamet.

Rama em Flor är en lokal festival gjord av folket, för folket. Festivalen berättar historier om queer-gruppens erfarenheter i staden. "Den är viktig eftersom den försöker synliggöra människor och ämnen som, bara tillhör en liten del av samhället", förklarar de tre kvinnorna. "Vi hävdar oss själva som representanter för feministiska och queera frågor och försöker integrera dessa i det allmänna samhället".

Under de kommande tre månaderna kommer den intersektionella festivalen, att anordna konserter, konstutställningar och debatter kring rasfrågor, transvård, nätverk, ekofeminism och queer kuratorskap. "Vårt syfte är att skapa förbindelser mellan människor, antingen genom att dela konstnärliga verk, koppla samman konstnärer, idéer eller erfarenheter som är kopplade till att vara queer och från minoritetsgrupper", berättar trion.

"Det finns ett socialt ansvar att få Rama att hända".

En festival, en gemenskap, men viktigast av allt är att Rama är ett säkert utrymme för kollektiv reflektion, dialog och delning, på ett fritt och inkluderande sätt. Koordinatorernas främsta mål är att "öka kvinnlig, trans, icke-binär och icke-vit representation, uppmuntra till politisk medvetenhet, medborgaraktivitet och uppmuntra till frihet för könsidentiteter och könsuttryck". Gruppen anser att en drivkraft av förenade röster leder till framsteg: "Vi är alla vänner och politiskt engagerade, vi tror på förändring och utveckling. Rama em Flor är inget annat än denna tro på möjligheten för kollektivet att göra skillnad. Vi känner nästan att det finns ett behov, det finns ett socialt ansvar att få Rama att hända".

Men förändring kommer inte lätt... eller gratis. I år har Rama em Flor fått ekonomiskt stöd från Lissabons kommun inom ramen för RAAML (förordning om tilldelning av stöd från Lissabons kommun). Det är ett stöd till enheter som ägnar sig åt att främja befolkningens välbefinnande och livskvalitet genom att genomföra program, projekt eller aktiviteter som strävar efter kommunala intressen. Rama-teamet ansökte om detta ekonomiska stöd och vann. "Beloppet är dock mycket lågt", säger de. "Det täcker inte 15 procent av festivalens totala budget, men det är en viktig hjälp och tack och lov fick vi det. Resten av utgifterna fyller vi med andra partnerskap".

För att hjälpa till att finansiera resten av festivalen anordnade Rama em Flor en insamling den 15 maj och samlade in tillräckligt med pengar för att täcka produktionskostnaderna för ett stort evenemang som de planerar. "Gradvis kan vi hitta lösningar för att festivalen ska kunna genomföras", berättar Beatriz, Daniela och Raquel. "Om vi hade en mycket stor budget för att hantera allting skulle det naturligtvis vara lättare, men som en ideell gemenskapsfestival är alla de partnerskap vi etablerar viktiga band som skapas och som gör att vi kan öka medvetenheten om dessa frågor".

I en stödjande miljö som Rama em Flor är banden heliga. I samband med pandemin och de obligatoriska utegångsförbuden stod det klart för Beatriz och Daniela att de helt enkelt inte kunde "förlora banden med samhället, i en tid då allt handlade om avstånd och omöjligheten att röra vid varandra eller träffas". Tack och lov kan konstnärer, deltagare och alla som besöker festivalen ta igen den förlorade tiden med tre månader av politiska, sociala och kulturella evenemang.

På grund av den rådande situationen har samordnarna för Rama beslutat att anordna ett evenemang per dag, i stället för tre eller fyra som under tidigare upplagor. De har också beslutat att begränsa alla evenemang till helgen: "Det var vettigt att späda ut festivalen med tiden, sakta ner och förlänga festivalen utan att överbelasta teamet eller utrymmena. Återgången till det sociala och kulturella livet är inte lätt för alla människor efter att ha varit borta så länge från allting. På detta sätt kan vi garantera att det finns gott om tid och utrymme för fler människor att ansluta sig till Rama em Flor".