Enligt en officiell källa från generaldirektoratet för hälsa (DGS) måste personer som vill resa till Portugal för att få Covid-vaccinationscertifikatet från Europeiska unionen (EU) godkänt ha fått de vacciner som godkänts av Europeiska kommissionen, i enlighet med rekommendationen från Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Dessa vacciner, som administreras i Portugal och i de flesta av EU:s medlemsstater, är BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Janssen.

Detta innebär att portugiser som har fått andra vacciner i sina hemländer, t.ex. Sinopharm eller Sinovac (kinesiska), Sputnik (ryska), Covaxin (indiska), Epivaccorona (ryska) eller Soberana (kubanska), bland andra, och som vill resa in i Portugal med bevis på vaccination inte kommer att kunna göra det.

Dessa portugiser kan dock resa in i Portugal mot uppvisande av ett intyg om återhämtning, om de redan har smittats.

Enligt DGS får personer som återhämtat sig från Covid-19 och som innehar ett giltigt intyg som utfärdats mellan den 11:e och 180:e dagen efter ett laboratorietest (positivt) som bekräftade diagnosen SARS-CoV-2-infektion, resa in i Portugal.

En annan möjlighet att resa in i Portugal är att uppvisa ett testintyg med negativt resultat.

De tester som godkänns är nukleinsyraamplifieringstest (TAAN) för att påvisa förekomst av SARS-CoV-2 RNA, vars prov har tagits inom 72 timmar före ankomsten till det nationella territoriet, och det snabba antigentestet (TRAg), för yrkesmässigt bruk, vars prov har tagits inom 48 timmar före inresan till Portugal.