"Europeiska kommissionen har underrättats och håller på att analysera om de åtgärder som Tyskland vidtagit gentemot Portugal är proportionerliga eller inte", säger en källa vid institutionen till Lusa.

Förtydligandet kommer efter att Tyskland i fredags klassificerade Portugal som ett område med "oroväckande varianter", nämligen på grund av spridningen av Delta-stammen.

Vi föreslog att andra mekanismer skulle användas, till exempel tester och karantäner, men försvarade att förbud eller liknande åtgärder för resor bör undvikas", erinrade EU:s kommissionär för övervakning, när han fick en specifik fråga om det tyska förbudet mot Portugal.

"I dessa tidigare situationer kunde vi göra framsteg i flera medlemsstater, med början i Tyskland för några månader sedan, men också i Belgien, Sverige och Ungern, som har gått mot att skapa ett system utan reseförbud."

"När det gäller den tyska situationen kommer vi att kontrollera exakt den information som har meddelats oss, men vi måste också jämföra den med en rekommendation som antagits av medlemsstaterna", sade Didier Reynders.

Bryssel kan utöva påtryckningar på Tyskland om reseförbudet från Portugal, men det sista ordet kommer alltid från Berlin.