Dessa intyg började utfärdas i Portugal den 16 juni och sedan dess har mer än en miljon intyg utfärdats som anger att innehavaren har vaccinerats mot covid-19, har genomfört ett test med negativt resultat eller redan har tillfrisknat från sjukdomen, enligt en källa från hälsovårdsministeriets delade tjänster.

Efter medlemsstaternas överenskommelse om att underlätta medborgarnas fria rörlighet i EU på ett säkert sätt under pandemin kan dokumentet i Portugal ha andra funktioner, eftersom regeringen förutser att det kan användas i "frågor som rör flyg- och sjöfart, rörlighet på det nationella territoriet och tillträde till kultur-, idrotts-, företags- eller familjeevenemang".

Den första praktiska användningen av det digitala certifikatet ägde rum under helgen, som ett av villkoren för att komma in i och lämna Lissabons storstadsområde, där det finns en hög förekomst av infektioner med SARS-CoV-2 coronaviruset.

Eftersom det är ett dokument som ska användas gemensamt och enhetligt i hela EU och i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - Island, Liechtenstein och Norge - är det upp till de nationella myndigheterna att fastställa reglerna för dess interna användning.

Premiärminister António Costa betraktade det som en av prioriteringarna under det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, som avslutades i onsdags, och den politiska överenskommelsen med Europaparlamentet om detta gemenskapspass för fri rörlighet nåddes den 20 maj, i tid för att "rädda" sommarsäsongen.

Ytterligare information om certifikatet finns på följande webbplats: https://www.sns24.gov.pt/