I Portugal har dokumentet utfärdats sedan den 16 juni och regeringen godkände i förra veckan det lagdekret som införlivar gemenskapens bestämmelser om certifikatet i den nationella lagstiftningen.

Skapad på ungefär sex månader - terminen för det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionen (EU) - är utformad för att främja resor i europa under pandemin. I Portugal kommer dokumentet dessutom att fungera som ett "transitpass" för tillträde till många evenemang.

Vad är det digitala certifikatet covid-19 till för?

Med detta dokument kan resenärer bevisa att de är vaccinerade mot SARS-CoV2-viruset, att de har fått ett negativt test eller att de redan har återhämtat sig från infektionen.

Utfärdandet av intyget, som innehåller en QR-kod med en digital signatur för att förhindra förfalskning, är kostnadsfritt.

Vad är fördelen med att ha ett digitalt certifikat vid utlandsresor?

De som har ett digitalt certifikat är vid resor inom Europeiska unionen samt till länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - Island, Liechtenstein och Norge - inte längre tvungna att följa de restriktioner som införs av destinationslandet, såvida de inte är nödvändiga för att skydda folkhälsan.

I dessa situationer - till exempel för att reagera på nya varianter av viruset - måste landet meddela Europeiska kommissionen och alla andra medlemsstater och motivera sitt beslut.

En medborgare som reser till ett annat land där certifikatet är i kraft behöver inte genomgå ett screeningprov eller obligatorisk karantän om dessa åtgärder tillämpas på destinationen.

Vilka uppgifter och vilken säkerhet har certifikatet?

Dokumentet innehåller uppgifter som namn, födelsedag och information om vaccination, testning och återhämtning.

Enligt Europeiska kommissionen förblir dessa uppgifter i intyget och lagras eller bevaras inte när intyget kontrolleras i en annan medlemsstat. Alla hälsouppgifter bevaras endast i det land som utfärdat intyget.

Hur begär man ett digitalt certifikat?

I Portugal är det möjligt att begära certifikatet sedan den 16 juni, även om det inte träder i kraft i hela EU förrän den 1 juli, efter att ha utfärdat omkring en miljon av dessa certifikat i slutet av den 30 juni.

Det enda sättet att få dokumentet är via webbplatsen SNS 24, där du kan välja respektive intyg: vaccination, testning eller återhämtning.

Efter validering finns det digitala certifikatet tillgängligt på själva webbplatsen eller kan skickas via e-post.

Vilka villkor krävs för att få vaccinationsintyget?

Enligt generaldirektoratet för hälsa (DGS) utfärdas intyget efter administrering av varje dos av vacciner som är godkända i Europeiska unionen, men som innehåller information om vaccinationsschemat är fullständigt.

För dem som har smittats och som av den anledningen bara har fått en dos av vaccinet, vilket föreskrivs av DGS för dem som har återhämtat sig från infektionen, kan du från och med den 1 juli få tillgång till intyget som formellt intygar att du har fullföljt vaccineringen, bekräftade till nyhetsbyrån Lusa de delade tjänsterna vid hälsoministeriet.

Detta beslut av de portugisiska myndigheterna är i linje med Europeiska kommissionens ståndpunkt, som föreslog att personer som fått en enda dos av ett tvådosvaccin, efter att ha blivit smittade, ska anses ha fått de nödvändiga vaccinerna för att kunna resa.

Vilka villkor krävs för att få testintyget?

Enligt samma DGS-standard kan intyget utfärdas efter anmälan i det specifika hälso- och sjukvårdssystemet av det negativa resultatet för det virus som orsakar covid-19, endast från PCR och snabba molekylära tester, och inom 72 timmar från testtillfället.

Vilka villkor krävs för att få ett återställningsintyg?

Återhämtningsintyget är giltigt i 180 dagar från datumet för det positiva testet för covid-19 och kan endast ges till dem som har status "botad" på Trace-Covid-19-plattformen.

Hur länge gäller intyget?

Förordningen om villkoren för certifikatet kommer att gälla i ett år från och med den 1 juli.

Kommissionen kommer att rapportera till Europaparlamentet och rådet tre månader innan tidsfristen löper ut och bör föreslå en förlängning av förordningen i enlighet med den aktuella utvecklingen av den epidemiologiska situationen.