Sedan den 15 maj, då sju dödsfall registrerades, har antalet dagliga dödsfall inte varit lika högt.

I den epidemiologiska bulletinen från DGS påpekas att 532 personer med covid-19 är inlagda på sjukhus i dag, 23 fler än i torsdags, varav 118 på intensivvårdsavdelningar, fem fler.

Området Lissabon och Vale do Tejo har 56,2 procent av de totala antalet nya infektioner med 1 371 nya fall.

De sju dödsfallen under de senaste 24 timmarna, var personer över 80 år och i åldern 70-78 år, inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (5), i regionen Norra (1) och i regionen Alentejo (1).

Uppgifter från DGS visar också att det finns över 1 174 aktiva fall, totalt 35 855, och att 1 255 personer rapporterades hatillfrisknat under de senaste 24 timmarna, vilket innebär att den nationella siffran uppgår till 831 479.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 108 personer dött i Portugal och 884 442 fall av infektion har registrerats.

Antalet kontakter som övervakas av hälsomyndigheterna har registrerat en kraftig ökning under de senaste 24 timmarna, 2 588, vilket ger en total siffra på 55 848.

Förekomsten av infektion med SARS-CoV-2 coronaviruset på Portugals fastland fortsätter att öka och ligger idag på 194,2 fall per 100 000 invånare, liksom i hela territoriet, som nu ligger på 189,4, enligt officiella uppgifter.

I onsdags var incidensen av infektion med SARS-CoV-2 coronavirus på Portugals fastland 176,9 fall per 100 000 invånare, medan värdet för hela territoriet låg på 172,8.

Enligt den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella institutet för hälsa Doctor Ricardo Jorge (INSA) ökade överförbarhetsindexet (Rt) från 1,14 till 1,16 på hela det nationella territoriet och från 1,15 till 1,17 på Portugals fastland.

Smittbarhetsindex och uppgifter om 14-dagarsincidens uppdateras måndag, onsdag och fredag.

I regionen Lissabon och Vale do Tejo anmäldes 1 371 nya infektioner, vilket innebär att det hittills har rapporterats 342 748 fall och 7 272 dödsfall.

I den norra regionen finns det i dag 553 nya infektioner med SARS-CoV-2, vilket innebär totalt 346 944 fall av infektion och 5 367 dödsfall sedan pandemins början.

I region Centrum finns det nu 178 fler fall, med totalt 122 520 infektioner och 3 027 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 92 fall, totalt 31 142 infektioner och 973 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 213 fall registrerats, totalt 24 919 infektioner och 365 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 13 fall, totalt 9 951 infektioner och 70 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 16 nya fall, vilket motsvarar 6 218 fall och 34 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 8 981 män och 8 127 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 228 personer över 80 år, 3 653 personer mellan 70 och 79 år och 1 541 personer mellan 60 och 69 år.