Lissabonuppropet "Lisbon Call to Action - To protect children from obesogenic food environments" lanserades inom ramen för det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionen och kommer efter en konferens som anordnades tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) för den europeiska regionen och där frågan diskuterades.

"Mer och mer mat köps via internet (snabbköp på nätet och "matleveransappar"), information om hälsosam kost söks på digitala plattformar och den ökande tidsperioden för "surfande" utsätter befolkningen kontinuerligt för livsmedelsreklam, som i allmänhet är ohälsosam", står det i ett uttalande från DGS.

"Den digitala världen verkar förändra livsmedelskonsumtionen, köpbeteendet och matberedningen. De kraftfulla marknadsföringsstrategier som har vuxit fram i den digitala kontexten, den frekventa användningen av 'matleveransappar' och den ökade risken för felaktig information om hälsosam mat är några av de största hoten mot kampen mot fetma", heter det vidare.

Myndigheterna lyfter också fram de möjligheter som digitala miljöer erbjuder, med verktyg som gör det möjligt att övervaka utbudet och konsumtionen av livsmedel och som "kan vara viktiga för planering och övervakning av offentliga strategier för att förebygga fetma".

Uppmaningen till handling riktar sig till regeringar, familjer, organisationer i det civila samhället, producenter av digitalt innehåll och marknadsföringsexperter, men också till livsmedelsföretag.

"Regeringarna uppmanas att agera för att minska barns exponering för digital marknadsföring av ohälsosamma livsmedel; föräldrar och familjer uppmanas att erkänna de risker som är förknippade med barns överdrivna exponering för skärmar och försöka uppmuntra till att minska dem; skolor och hela skolgemenskapen uppmanas att samarbeta för att bidra till att öka barns och ungdomars digitala och mediekompetens och ekonomiska aktörer inom livsmedelssektorn och marknadsförare uppmanas att åta sig att inte göra reklam för livsmedel av dålig näringskvalitet för barn. Detta är bara några exempel", säger DGS.