I informationen från Europeiska revisionsrätten (TCE) dras slutsatsen att "rättigheterna för flygpassagerare i Europeiska unionen förblev på marken under pandemin" av Covid-19, nämligen i Portugal, på grund av successiva avbokningar och restriktioner.

När det gäller Portugal visar uppgifter från TCE att 5,5 miljoner biljetter ställdes in av de största flygbolagen i Portugal under 2020, vilket påverkade ungefär "87 procent av passagerarna på flygningar till eller från Portugal".

Av alla inställda biljetter i Portugal påpekar TCE att nästan 60 procent (3,3 miljoner) återbetalades till passagerarna under 2020.

Ytterligare 28 procent (1,6 miljoner biljetter) omvandlades dock till kuponger för senare användning, "utan garanti för att passagerarna skulle gå med på det", medan cirka 5 procent (mer än 300 000 biljetter) var olösta i slutet av förra året och nästan 7 procent (360 000 biljetter) gällde fall där passagerarna inte begärde återbetalning eller hittade någon möjlighet till ombokning.

Det sistnämnda gällde framför allt biljetter från lågprisflygbolag, som på grund av det låga priset gjorde att passagerarna inte sökte någon lösning.

När det gäller tidsfristerna för återbetalning av biljetter i Portugal påpekar TCE att de varierade beroende på flygbolag och att de "ökade exponentiellt efter mars 2020" och nådde en topp mellan juni och september (mellan 31 och 59 dagar).

Mellan september och december började dessa återbetalningsfrister "gradvis återgå till det normala", påpekar domstolen.

Annemie Turtelboom, ledamot av domstolen som ansvarar för rapporten, sade i en intervju med nyhetsbyrån Lusa att "i februari 2021 rapporterade flygbolagen i Portugal att de redan återbetalade flygbiljetter mellan två och 20 dagar efter det att flygningarna ställts in".

De uppgifter som revisionsrätten citerar i rapporten har överförts av Portugals nationella civila luftfartsmyndighet (ANAC), med beaktande även av intervjuer och undersökningar som genomförts med förbund och föreningar samt information från Europeiska kommissionen.

Alla nationella myndigheter har dock inte lämnat uppgifter till domstolen, vilket enligt Annemie Turtelboom innebär att "det inte är möjligt att jämföra" länder.