"Minnesdagen, sorgens dag och hoppets dag" skulle äga rum den 22, 23 och 24 oktober, och det finns förslag på grupp- och enskilda evenemang som ska genomföras under dessa dagar.

Den grupp som lägger fram detta förslag, som får stöd av republikens president, består av cirka 100 personer från olika områden, bland annat musiker, skådespelare, författare, läkare, politiker, journalister och advokater.

Författaren Alice Vieira, den tidigare justitieministern Laborinho Lúcio, psykiatern Daniel Sampaio, komikern Bruno Nogueira och musikerna Pedro Abrunhosa och Rui Veloso är några av initiativtagarna till denna dag.

"Det finns en minnesplikt gentemot de 17 000 portugiser som dog, många av dem ensamma", säger Teresa de Sousa, journalist och en av medlemmarna i gruppen, till Lusa.

I ett manifest där initiativet presenteras förklaras att denna nationella dag uppstår "till minne av vad var och en levde, för att understryka den kollektiva sorgen, bekräfta hoppet och hylla pandemins offer".

Dagen syftar till att mobilisera det portugisiska samhället och väcka deltagande från alla människor och institutioner som så önskar, för att ge densitet, ansikte, liv och kollektiv mening åt de siffror, statistik och grafer som alla har konfronterats med sedan mars 2020.

"På ett särskilt sätt föreslås dagen hylla dem som har lämnat oss, välkomna lidandet och berättelserna från dem som har drabbats av pandemin och dess konsekvenser, och fira och tacka alla dem som har tagit hand om hälsan och minskat lidandet och smärtan hos så många. Det kommer också att vara ett initiativ för att bekräfta viljan att leva i samhällen som inte vill lämna någon bakom sig", förklarar de.

Ett av förslagen är att det kan bli en nationell ceremoni, på ett sätt som ska fastställas, och flera lokala initiativ eller företagsinitiativ, av fri karaktär, som om möjligt artikuleras i ett lokalt program, för att försöka ge substans åt allt det som pandemin lämnade i minnet.

Under en av dagarna, som ännu inte fastställts, föreslås att kyrkklockorna ska ringa vid middagstid och att familjerna ska uppmanas att på kvällen placera ett ljus i ett kollektivt offentligt rum eller i fönstren i sina hem.

En "webbplats" memoriaeesperanca.pt kommer att skapas där alla initiativ kan tillkännages och registreras. Webbplatsen kommer också att ha en pedagogisk funktion och kommer att ta emot och föreslå idéer om vad som kan göras lokalt.

"Initiativen bör vara öppna, pluralistiska och inkluderande och kan ta sig uttryck i form av medborgarfirande, religiösa firanden, parader, vakor, minuts tystnad, mänskliga avspärrningar, konstnärliga installationer, musikaliska eller sceniska sessioner (dans, poesi, teater, väggmålningar)", står det i dokumentet.

Religiösa institutioner uppmanas att delta i dagen genom olika nationella eller lokala initiativ, liksom skolor, genom att anordna projekt som värdesätter barns och ungdomars uttryckssätt när det gäller deras erfarenheter och lärdomar i samband med pandemin, samt hälso- och sjukvårdsinstitutioner, sociala insatser och räddningstjänst.

Medborgargruppen anser också att kulturinstitutioner och aktörer, som är så hårt drabbade av pandemin, i sin programplanering och sitt skapande skulle kunna inkludera särskilda förslag till konstnärlig tolkning och uttryck för mening och betydelse i dessa pandemiska tider.

Medierna uppmanas också att ta de initiativ som de anser lämpliga för att informera och mobilisera samhället.