"Jag kom hit för att titta och tacka den portugisiska regeringen för dess stöd till avtalet mellan Mercosur och Europeiska unionen, som för närvarande analyseras av Europeiska rådet och Europaparlamentet", tillade han.

Men "den stora nyheten" som ministern anser att han tar med sig vid detta besök är det faktum att Portugal och Brasilien "stärker" sina band.

"President Jair Bolsonaros utrikespolitik började inte med mig och kommer inte att sluta med mig. Som jag sa i mitt tal är utrikespolitiken en kontinuitetslinje som är 200 år gammal och som diplomater ansvarar för att uppdatera varje generation. I denna uppdatering är Portugal en prioritet för oss", sade chefen för den brasilianska diplomatin.

Marcelo Rebelo de Sousa tackade för "den ära det innebar att bli mottagen av Portugals president" och sade att han under den första dagen av sin vistelse i Portugal hade "stora förväntningar" på det möte som han kommer att ha i dag, den sista dagen av sitt besök, med utrikesminister Augusto Santos Silva.

"Vi kan stärka våra bilaterala förbindelser här och stärka de traditionella handlingsbanden", ansåg han.

Förutom möten med presidenten, med miljöminister João Matos Fernandes och med den verkställande sekreteraren för gemenskapen av portugisiskspråkiga länder, Francisco Ribeiro Telles, hade den brasilianske ministern också ett möte med portugisiska affärsmän, till vilka han talade om förändringarna i den brasilianska ekonomin och uppmuntrade dem att investera i sitt land "framför allt på energiområdet".

"Det finns två områden som ingår i miljöagendan och energiagendan, nämligen investeringar i grön vätgas, eftersom Brasilien är naturligt anpassat för detta, och även i avancerade biobränslen, som kan användas inom flyget", sade han.

I denna mening är "Portugal, som är en viktig partner för Brasilien i Europa och som har varit en stor stödjare av brasilianska ståndpunkter. Det är mer än så, det har varit en partner, inte bara i portugisiska investeringar där, utan till exempel i partnerskapet med Embraer, ett brasilianskt företag som finns i Évora, i den gemensamma utvecklingen av flygplan, som är en framgång", underströk han.

Foto: Marcello Casal Jr/ABr