"Det var dags att agera", sade premiärminister António Costa förra veckan när han presenterade en utvärdering av det fjärde portugisiska ordförandeskapet i EU.

Målet att få de nationella planerna godkända senast den 30 juni, vilket skulle bana väg för att frigöra medel från fonden för återhämtning och motståndskraft, tillkännagavs i december av utrikesminister Augusto Santos Silva och förnyades i april, när António Costa pekade på godkännandet av ett första paket med återhämtnings- och motståndskraftsplaner (PRR) vid finansministrarnas möte (Ekofin) den 13 juni.

Portugal var det första landet som formellt lade fram sin investeringsplan för Europeiska kommissionen, men andra medlemsstater var inte lika snabba: den 30 april, som var sista dagen för inlämning, hade endast åtta av 27 länder gjort det och för närvarande, två månader senare, är det fortfarande tre länder som inte har ansökt.

Fortfarande på den ekonomiska fronten, och efter att ha fastställt målet att godkänna alla förordningar för ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen, EU:s budget för 2021-2027, förhandlade ordförandeskapet och lyckades få praktiskt taget all lagstiftning godkänd, inklusive reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken som man enades om under de senaste dagarna.

Portugal definierade som det tredje stora målet att nå slutet av juni med vaccinationsprocessen mot Covid-19 "väl framskriden" i alla medlemsstater, en "väsentlig faktor för ekonomisk och social återhämtning".

En seger på detta område var det digitala certifikatet för Covid-19, som antogs "på rekordtid" för att underlätta cirkulationen i EU.

Det portugisiska ordförandeskapet fastställde som sitt fjärde stora mål att "ge ett definitivt uppsving" åt förverkligandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter genom att i Porto främja ett socialt toppmöte som samlade beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och det civila samhället.

Under detta möte godkändes klimatlagen - som innebär att koldioxidneutralitet införlivas i lagstiftningen fram till 2050 -, direktivet om öppenhet för multinationella företag - som hädanefter måste redovisa i vilka länder de gör vinster och betalar skatt - och barngarantin - som kommer att garantera att 18 miljoner barn som befinner sig i riskzonen eller i fattigdom har tillgång till grundläggande tjänster.

Vissa viktiga återvändsgränder kunde lösas upp, till exempel den som försenade starten av konferensen om Europas framtid med ett år, men andra, som den nya migrationspakten, mötte endast en teknisk utveckling, vilket är otillräckligt för att snart kunna nå en överenskommelse, som Slovenien, som tar över ordförandeskapet på torsdag, kommer att göra.

Å andra sidan, och trots att Portugal under de sex månaderna har insisterat på vikten av att försvara rättsstatsprincipen i EU, vilket bland annat innebar att man återupptog förfarandena mot Ungern och Polen, avslutas ordförandeskapet med en kontrovers som rör grundläggande rättigheter.

Den "skyldighet till neutralitet" som statssekreteraren för EU-frågor bekräftade i samband med ett brev från 13 EU-ledare som försvarade grundläggande europeiska värderingar och som offentliggjordes efter antagandet i Ungern av en lag som förbjuder "främjande" av homosexualitet bland minderåriga, fick stark intern kritik av regeringen.

Det var ursprungligen planerat för olika scenarier för pandemins utveckling, men i flera omgångar fastställdes det att regeln ofta var ett möte via videokonferens eller hybrid, vilket påverkade dynamiken i vissa förhandlingar, men också och framför allt ordförandeskapets synlighet, med en tvångsomhändertagen medietäckning.

Nu lämnar Portugal över stafettpinnen till Slovenien, vilket är andra gången som detta lilla land med cirka 2 miljoner invånare tar över rodret i EU.