I DGS epidemiologiska bulletin påpekas att 613 personer med Covid-19 är inlagda på sjukhus i dag, 46 fler än i söndags, varav 136 på intensivvårdsavdelningar, åtta fler.

Detta är det högsta antalet sjukhusinläggningar sedan den 29 mars, då 623 patienter lades in på sjukhus.

Området Lissabon och Vale do Tejo har 54 procent av det totala antalet nya infektioner och koncentrerar 802 nya fall.

De fem dödsfallen inträffade i Lissabon- och Vale do Tejo-regionen (3), i den norra regionen (1) och i Algarve-regionen (1).

De uppgifter som DGS har offentliggjort visar också att det finns över 705 aktiva fall, totalt 38 829, och att 773 personer rapporterades som återställda under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella siffran till 834 625 återställda.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 117 personer dött i Portugal och 890 571 fall av infektion har registrerats.

Antalet kontakter som övervakas av hälsomyndigheterna är över 1 142, totalt 59 442.

Förekomsten av infektion med SARS-CoV-2 coronaviruset på Portugals fastland fortsätter att öka och ligger för närvarande på 231 fall per 100 000 invånare, liksom i hela territoriet, som nu ligger på 224,6, avslöjar officiella uppgifter.

I fredags var incidensen av infektion med SARS-CoV-2 coronavirus på Portugals fastland 194,2 fall per 100 000 invånare, medan värdet för hela territoriet låg på 189,4.

Enligt den gemensamma bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella institutet för hälsa Doctor Ricardo Jorge (INSA) ökade överförbarhetsindexet (Rt) från 1,16 till 1,19 på hela det nationella territoriet och från 1,17 till 1,20 på det portugisiska fastlandet.

Smittbarhetsindex och uppgifter om 14-dagarsincidens uppdateras måndag, onsdag och fredag.

I regionen Lissabon och Vale do Tejo har 802 nya infektioner anmälts och hittills har 345 840 fall och 7 278 dödsfall rapporterats.

I den norra regionen finns det nu 314 nya infektioner av SARS-CoV-2, totalt 348 379 fall av infektion och 5 369 dödsfall sedan pandemins början.

I Centrum har det inträffat 93 fler fall, med totalt 123 057 infektioner och 3 027 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 24 fall, totalt 31 307 infektioner och 973 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 203 fall registrerats, totalt 25 673 infektioner och 366 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 15 fall, totalt 9 984 infektioner och 70 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har idag 32 nya fall, vilket motsvarar 6 331 fall och 34 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 8 986 män och 8 131 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 234 personer över 80 år, 3 655 personer mellan 70 och 79 år och 1 542 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar rapporten att av de totalt 890 571 personer som smittats sedan pandemins början var 50 127 mellan 0 och 9 år, 84 701 mellan 10 och 19 år, 130 925 mellan 20 och 29 år, 129 535 mellan 30 och 39 år, 147 908 mellan 40 och 49 år, 130 101 mellan 50 och 59 år, 80 956 mellan 60 och 69 år, 57 310 mellan 70 och 79 år och 70 520 över 80 år.