Vad vi förväntar oss är att följa den plan vi har och med de mängder vaccin som fortsätter att anlända kommer vi att kunna öppna vaccinationen för personer under 18 år under den sista veckan i augusti", säger Marta Temido i en intervju med TVI.

Vaccination av barn under 18 år kommer endast att vara möjlig om vaccinationsplanerna uppfylls. "Just nu vet vi hur vårt sammanhang ser ut. Vi har ett vaccin som redan har en tydlig indikation för personer över 16 år, vi har en vaccinationsplan som sträcker sig upp till 18 år och vi är fortfarande fast beslutna att skydda dem som är mest utsatta för allvarliga sjukdomar och sjukhusvistelse", sade han och konstaterade att skolårets början inte är i fråga.