"Ministerrådet fastställde den 1 juli datumet 26 september 2021 för genomförandet av allmänna val till de lokala myndigheternas representativa organ", sade hon.

På journalisternas fråga om regeringen överväger att skjuta upp valet på grund av att pandeminsituationen förvärras, svarade Mariana Vieira da Silva att Portugal "har förutsättningar att hålla valen i säkerhet".

Enligt vallagen för de lokala myndigheternas organ ska dessa val planeras "genom ett regeringsdekret minst 80 dagar i förväg" och äga rum "mellan den 22 september och den 14 oktober samma år i slutet av mandatperioden".