I ett uttalande säger IPMA att jordbävningen, med epicentrum 20 kilometer sydsydost om Benavente, registrerades klockan 03.45 på stationerna i det seismiska nätverket på fastlandet.

Skalvet orsakade inga personskador eller egendomsskador och kändes med en maximal intensitet på III på den modifierade Mercalli-skalan i kommunen Benavente.

Den 8 juli registrerades också ett jordskalv i det seismiska nätverket på fastlandet i Alcobaça, i distriktet Leiria, som inte orsakade några person- eller sakskador.

Enligt IPMA registrerades skalvet klockan 23.59 i stationerna i det seismiska nätverket på fastlandet och dess epicentrum låg nära Alcobaça.

Jordbävningen kändes med en maximal intensitet på III på den modifierade Mercalli-skalan.

Jordbävningar klassificeras efter magnitud som mikro (mindre än 2,0), mycket små (2,0-2,9), små (3,0-3,9), milda (4,0-4,9), måttliga (5,0-5,9), starka (6,0-6,9), stora (7,0-7,9), viktiga (8,0-8,9), exceptionella (9,0-9,9) och extrema (mer än 10).

Den högsta intensiteten II på den modifierade Mercalli-skalan innebär att skalvet "kändes av människor som vilade på de övre våningarna i byggnader".

Foto: Jsobral