Alla i den afghanska nationella armén vet redan att kriget är förlorat. Så de amerikanska underrättelserapporter som förutspår att Ashraf Ghanis marionettregering (termen är inte alltför hård) skulle kunna falla inom sex till tolv månader efter ett amerikanskt trupptillbakadragande är alltför optimistiska.

De sista tyska, italienska och brittiska trupperna lämnade Afghanistan förra veckan, och de sista amerikanska trupperna lämnar landet just nu, bortsett från cirka 650 soldater som bevakar den amerikanska ambassaden och flygplatsen. (Bevaka alltid flygplatsen, eftersom människor som står uppradade på ambassadens tak och väntar på den sista helikoptern ut är ett dåligt rykte).

Men Kabul kan falla om mycket mindre än sex månader. Talibanerna håller redan minst halva landet och de intar för närvarande nya distrikt bokstavligen varje dag, inklusive sådana som bara ligger en timmes bilresa norr och söder om huvudstaden. Armén håller bara på att smälta bort, och flygvapnet kommer att få flygförbud inom några veckor när det utländska tekniska stödet åker hem.

Det tog nästan tre år efter det att Sovjetunionen drog sig ur Afghanistan 1989 innan den lokala kommunistregimen drevs bort från makten av mujaheddinerna (som tidigare beväpnades och betalades av Förenta staterna).

Mujahedinmedlemmarna bråkade sedan sinsemellan, och det blev ytterligare fyra år av inbördeskrig innan talibanerna slutligen besegrade de andra grupperna och tog makten i Kabul 1996. De kontrollerade aldrig hela landet: de flesta talibaner var pashtuner, och rivaliserande etniska miliser höll sig kvar i de norra provinserna fram till den amerikanska invasionen 2001.

Den mujahedin-grupp som blev talibanerna kämpade i tio år mot den ryska ockupationen, sedan i sju år mot den lokala regimen och rivaliserande mujahedin-grupper, sedan i fem år vid makten och sedan i ytterligare tjugo år mot den amerikanska ockupationen. Föga förvånande har de lärt sig en del saker under denna tid.

Viktigast är att de har utökat sitt medlemskap och inflytande bland de icke-pashtuniska grupperna: de norra provinser som nu faller så snabbt i deras händer är områden som de aldrig kontrollerade under sin senaste tid vid makten. De kommer inte bara att vinna snabbt den här gången. De kommer att vinna helt och hållet.

Sedan kommer det att bli en period av hämndaktioner där "förrädare" som arbetat för amerikanerna eller andra Natoländer kommer att jagas och dödas.

Kvinnor kommer att drivas ut ur arbetslivet, flickskolor kommer att stängas, musik kommer att förbjudas och män kommer att slås för att de inte bär skägg. De onda utländska beteenden som infördes under den ryska ockupationen och som fördes tillbaka av den amerikanska ockupationen kommer att utplånas, och talibanernas extrema version av islam kommer att regera oemotsagd.

Det är en tragedi för Afghanistan, men det kommer egentligen inte att spela någon större roll för världen. Talibanerna har aldrig haft något intresse för resten av världen. Deras agenda var och är fortfarande helt och hållet inhemsk och religiös: gör Afghanistan till en riktig gudfruktig plats, så kommer alla andra goda saker att följa automatiskt.

Uppfattningen att Afghanistan kommer att bli en viktig terroristbas igen när talibanerna återfår makten bygger på den dumma tron att det var en viktig bas för terroristverksamhet första gången. Terrorister behöver egentligen inga "baser"; kärnan i företaget är att vara osynlig tills man slår till, och de vapen man behöver är varken stora eller svåra att få tag på.

De flesta av kaparna från den 11 september 2001 fick viss "utbildning" i Osama bin Ladens läger, men de var araber, inte afghaner, och hur mycket utbildning behöver man för att kapa ett flygplan? Okej, fyra av dem behövde flygutbildning, men det gjorde de i USA.

Bin Laden befann sig endast i Afghanistan på grund av att amerikanska påtryckningar fick honom utvisad från sin tidigare "bas" i Sudan. Talibanernas ledare, Mullah Omar, lät honom etablera sig i Kandahar eftersom de två männen hade blivit nära vänner när de på 1980-talet arbetade i det amerikanskt stödda jihad mot ryssarna i Afghanistan.

Men berättade Bin Laden för Omar om sin plan att döda tusentals amerikaner genom att kapa kommersiella flygplan? Den första principen för allt hemligt arbete är "need to know", och Omar behövde inte veta. Han skulle faktiskt ha kunnat protestera om han hade vetat, eftersom han skulle ha insett att Afghanistan skulle bli invaderat om attacken den 11 september 2001 genomfördes.

Afghanistan var inte en "viktig terroristbas" tidigare och kommer förmodligen inte att bli det i framtiden. Och om det blir det, vad spelar det för roll? Då vet man åtminstone var de finns.