I de ekonomiska sommarprognoserna som offentliggjordes den 7 juli upprepar Bryssel vårprognoserna för Portugal, som offentliggjordes den 12 maj, och anser att "den portugisiska ekonomin är på väg mot en god återhämtning från och med det andra kvartalet 2021", trots att återhämtningen bromsades upp av att de tillfälliga restriktionerna delvis återinfördes i juni på grund av ökningen av antalet fall av Covid-19.

EU:s verkställande organ uppskattar dock att Portugals bruttonationalprodukt (BNP), efter ett bakslag på 3,2 procent under årets första kvartal på grund av de strikta begränsningarna, kommer att ha ökat med 3,3 procent under det andra kvartalet och kommer att registrera en ny ökning under det tredje kvartalet, i och med den förväntade ökningen av utländsk turism i landet, med hjälp av vaccinationskampanjen i Europa och lanseringen av EU:s digitala Covid-19-certifikat.

Dessa prognoser ligger fortfarande under regeringens prognoser, som är övertygad om att tillväxten kommer att ligga över den egna prognosen på 4 procent som ingår i stabilitetsprogrammet, samt den senaste prognosen från Bank of Portugal, som den 16 juni reviderade upp sina prognoser och räknar med en ökning av BNP på 4,8 procent 2021 och 5,6 procent 2022.