Regeringen offentliggjorde i dag ett beslut, undertecknat av ekonomiminister Pedro Siza Vieira, som tillåter återöppnande av vattenparker som ligger i områden där Covid-19-pandemin är mer okontrollerad, vilket innebär att det beslut som fattades för drygt en månad sedan om att stänga dessa nöjesställen om de ligger i en kommun med hög eller mycket hög smittorisk upphör.

Pandemisituationen har förvärrats på senare tid: Om det i förra veckan fanns 60 kommuner som gav upphov till särskild oro är det nu 90, enligt uppgifter som presenterades i dag av ministern för ordförandeskapet. Och det är just i dessa områden i landet som parkerna hindrades från att öppna för allmänheten och kommer nu att kunna återgå till verksamheten, men i enlighet med riktlinjerna från generaldirektoratet för hälsa.

I det tekniska yttrande som DGS utfärdade för ett år sedan betonas att behandlingen av vatten i simbassänger och användningen av desinfektionsmedel i vattenparker "är väl genomförd och bör förstärkas", för att undvika mikrobiell kontaminering av vattnet genom inflöde av användare. Underhållningsområdena har redan beredskapsplaner, har minskat den maximala dagliga besökarkapaciteten, har avgränsat områden där människor kan hålla sig på avstånd och har förstärkt hygienen i områdena. DGS rekommenderar också att man försöker kontrollera de stora folkmassorna i parkerna, i köer eller vid simbassängerna, samt att man varnar för behovet av alkoholbaserade lösningsdispenser och att stänga av dricksfontäner.

De korrekta förfarandena på dessa vattenplatser när det gäller vattendesinfektion (med klor eller brom) "är effektiva och tillräckliga för att inaktivera viruset" och "klor anses vara ett utmärkt vattendesinfektionsmedel i simbassänger", står det i det yttrande som offentliggjordes för ett år sedan. Efter att ha analyserat de kriterier och förfaranden som krävs för att öppna dessa anläggningar igen och "med hänsyn till den risk för överföring som är förenad med driften" och de aktiviteter som erbjuds användarna, drar ekonomiministern slutsatsen att "i det nuvarande sammanhanget är det möjligt att öppna vattenparkerna igen", står det i meddelandet. Beslutet träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts, det vill säga på fredag. I Portugal finns det ett tiotal vattenparker.