"Enligt statsbudgetlagen för 2021 ska sju miljoner euro överföras till kommunerna i år för investeringar i officiella insamlingscentraler och för att stödja förbättringen av lokalerna för lagligt bildade djurföreningar. Genomförandet av dessa incitament skulle fastställas genom ett beslut av regeringsmedlemmarna", står det i beslutstexten.

De sju miljonerna euro kommer att överföras till institutet för naturskydd och skogar (ICNF), som sedan har 30 dagar på sig att på sin webbplats och i den officiella tidningen offentliggöra "regler, förfaranden och tidsfrister för ansökningar om finansiering".

I meddelandet, som undertecknats av finansministern, miljöministern och ministern för offentlig förvaltning, fastställs att kommuner tillsammans med djurföreningar, kommungrupper, kommunalföreningar med särskilda ändamål och interkommunala enheter kan ansöka om dessa medel.

Som en del av debatten om årets statsbudget godkände republikens församling, utan några röster emot, ett förslag från PAN som föreskriver att 10 miljoner euro ska överföras till kommunerna för att stödja kennlar och sterilisering av djur under 2021.

Av dessa 10 miljoner euro är sju miljoner euro "avsedda för investeringar i officiella insamlingscentraler och stöd för att förbättra anläggningarna för lagligt bildade djurföreningar", enligt det förslag som då godkändes.

Å andra sidan är 1,8 miljoner euro avsedda för att förbättra tillhandahållandet av veterinärvårdstjänster för djur som hålls av behövande familjer och djurföreningar, genom samarbete med universitetsveterinärsjukhus.

Enligt PAN-förslaget finns det också 1,2 miljoner euro som kommer att fördelas; en miljon euro för att stödja de officiella insamlingscentralerna för djur i steriliseringsarbetet, 100 000 euro för att öka medvetenheten om fördelarna med sterilisering och 100 000 euro för att stärka den elektroniska registreringen av sällskapsdjur.

Stödet till sterilisering och byggandet och utvidgningen av kommunala kennlar är avsett att bidra till genomförandet av lagen som förbjuder slakt av djur i kommunala kennlar.

Lagen som gäller sedan den 23 september 2016 och som godkänner åtgärder för att skapa ett nätverk av officiella insamlingscentraler för djur och som fastställer ett förbud mot slakt av herrelösa djur som ett sätt att kontrollera populationen.