António Costa belyste detta agerande av sin verkställande ledning i ett meddelande som han publicerade på sitt officiella Twitterkonto.

"Vi har lyssnat på specialister, forskare och tekniker, vid en tidpunkt då vaccinationsprocessen fortskrider framgångsrikt i hela landet och då portugiserna fortsätter att vara exemplariska när det gäller att följa skyddsåtgärderna för att begränsa pandemin", skrev premiärministern.

I en anspelning på ministerrådet på torsdag tillade ledaren för den verkställande makten: "Vi förbereder nästa steg och söker så mycket information som möjligt för beslutsprocessen".

I slutet av Infarm-mötet, i uttalanden till journalister, fick hälsominister Marta Temido frågan om vilken strategi ministerrådet bör ha för den närmaste framtiden, med tanke på den nuvarande epidemiologiska situationen.

Marta Temido förutsåg en "enhetlighet" i åtgärderna, med tanke på förekomsten av Deltavarianten av SARS-CoV-2-viruset "i mer än 95 procent av det nationella territoriet" och ett "mycket stort antal kommuner där incidensen är större än 120 fall per 100 000 invånare" under 14 dagar.