Möjligheten att personer över 18 år själva kan boka in den första dosen vaccin mot SARS-CoV-2-viruset inträffar mer än tre veckor efter att vaccinationen öppnades i början av juni för åldersgruppen 18-29 år i fallande ordning.

Denna metod gör det möjligt för människor att välja var och när de vill bli vaccinerade och sedan få ett sms som bekräftar dag, tid och vaccinationscentral. Bekräftelse av tidsbeställningen innebär att ett sms-svar skickas.

Efter fas 2 i vaccinationsplanen och med ett större antal vacciner som Portugal fått, togs portalen för självprogrammering i bruk den 23 april för personer över 65 år.

Förra veckan medgav viceamiral Gouveia e Melo, som samordnar vaccinationsplanen mot covid-19, att självplaneringen hade avbrutits i vissa kommuner på grund av den stora efterfrågan med tanke på antalet tillgängliga vacciner, men han tillade att öppnandet från 20 års ålder ändå borde ske denna vecka.

Här är länken för att schemalägga din vaccination.

https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/