Siffrorna presenterades av Carla Nunes, från National School of Public Health vid Universidade Nova de Lisboa, som också tillade att det finns en 13-procentig resistensnivå bland personer över 65 år.

De vanligaste orsakerna till resistens är uppfattningar om bristande effekt, rädsla för biverkningar och behovet av mer information. Andra orsaker är att de anser att vaccinerna inte har testats tillräckligt och att de inte har kunnat prata med en läkare för att stödja sitt beslut.

När det gäller uppfattningen om risken för avancerad sjukdom orsakad av Covid-19 sade Carla Nunes att äldre personer har högre värden, med en procentsats på 60,9 procent.

När det gäller när folk tror att alla pandemirestriktioner kommer att upphävas anser de allra flesta att det bör ske i december.

Enligt specialisten uppger 31,4 procent att det är svårt eller mycket svårt att hålla socialt avstånd och 16,8 procent att det är svårt att använda mask (med större svårigheter för personer mellan 26 och 45 år).