"Ministerrådet godkände en resolution som förlänger katastrofsituationen på hela det nationella territoriet på fastlandet fram till den 31 augusti 2021 kl. 23.59 och ändrar de åtgärder som är tillämpliga", heter det i ett uttalande som offentliggjordes efter ministerrådets möte om den nya öppningsplanen.

Katastrofsituationen, som är den högsta nivån av insatser vid katastrofsituationer som föreskrivs i ramlagen om civilskydd, trädde i kraft den 1 maj och har förnyats var fjortonde dag.

Den nuvarande katastrofsituationen upphörde den 8 augusti, men den verkställande makten beslutade den 30 juli att förlänga den till den 31 augusti.

Regeringen fastställde den nya öppningsplanen, som består av tre faser som följer den förväntade takten i vaccinationsplanen mot Covid-19.

Sedan pandemin startade i mars 2020 har 17 330 personer dött i Portugal och 963 446 fall av infektion har registrerats.