Forskningen, som leddes av experter från King's College London (Storbritannien), analyserade 1 734 symtomatiska patienter i åldrarna 5-17 år, baserat på data som samlades in i en mobilapplikation av föräldrar och vårdare som deltog i ZOE COVID-projektet. Det viktigaste resultatet är att fall med bestående symtom är "sällsynta", säger en av studiens författare, Emma Duncan, professor vid King's College, i ett uttalande. "Det är betryggande att veta att antalet barn som upplever långvariga Covid-19-symptom är lågt. Det är dock ett litet antal barn som drabbas av långvariga sjukdomar", konstaterar hon.

Specifikt, av de 1 734 positiva som rapporterades i mobilappen var det endast 77 (4,4 %) som fortfarande hade minst två av de tre vanligaste symtomen (trötthet, huvudvärk och smak/luktförlust) efter fyra veckor.

Dessutom visade studien att efter åtta veckor hade praktiskt taget alla (98,2 procent) av dem med symtom återhämtat sig. Trötthet, konstaterar forskarna, var det vanligaste symtomet i denna grupp (84 procent), medan 77,9 procent också upplevde huvudvärk respektive lukt-/smakförlust i något skede av sjukdomen. I detta avseende påpekar experterna att huvudvärk är det vanligaste symtomet i början av sjukdomen, medan lukt- eller smakförlust uppträder senare och kvarstår under en längre tid. I studien fann man skillnader i den genomsnittliga sjukdomstiden mellan barn i grundskolan (5-11 år) och barn i gymnasiet (12-17 år): hos äldre barn varade Covid-19 i genomsnitt i sju dagar, jämfört med fem dagar hos yngre barn.