Möjligheten för friska ungdomar att vaccinera sig finns inte i detta skede, eftersom åldersgrupper över 18 år fortfarande vaccineras och ungdomar med underliggande hälsoproblem prioriteras", säger DGS. I ett förtydligande som skickades till Lusa i söndags ansåg DGS, efter att ha hört den tekniska kommissionen om vaccinering mot Covid-19, att "alla tonåringar i åldern 12-15 år bör ges möjlighet att få tillgång till vaccinering på medicinsk indikation", utan att dock specificera när denna vaccinationsprocess skulle äga rum.

Enligt den standard som definierar prioriterade sjukdomar för vaccinering av ungdomar i åldern 12-15 år, och som uppdaterades på onsdagskvällen, måste dessa ungdomar med underliggande hälsoproblem infinna sig vid vaccinationscentralerna tillsammans med sin vårdnadshavare det datum då de kallas till vaccination. DGS fastställer att barn mellan 12 och 15 år som har aktiv cancer, diabetes, fetma, kronisk njursvikt hör till dem som i första hand bör vaccineras mot Covid-19. Standarden fastställer också transplantation och immunosuppression som prioriterade sjukdomar för vaccination.

Enligt standarden ingår även neurologiska sjukdomar, vilket inkluderar cerebral pares och muskeldystrophier, utvecklingsstörningar som trisomi 21 och allvarliga och djupa intellektuella utvecklingsstörningar. Kroniska lungsjukdomar, kroniska luftvägssjukdomar som allvarlig astma och cystisk fibros hör också till prioriteringarna.

I DGS anges att "på samma sätt som för de prioriterade sjukdomarna för fas 1 och fas 2 (personer som är 16 år eller äldre) kan ungdomar med dessa sjukdomar vaccineras efter att de identifierats av läkare." "Det är också möjligt att vaccinera personer som är 16 år eller äldre i exceptionella och kliniskt underbyggda situationer, där läkaren måste hänvisa en person till prioriterad vaccinering", står det i standarden.