I hela världen var juli 2021, tillsammans med samma månad 2020, de tredje varmaste juli månad som någonsin registrerats, något svalare (mindre än 0,1 grader Celsius) än juli 2019 och 2016.

Förra månaden var "betydligt varmare" än genomsnittet i större delen av norra och östra Europa. Den totala temperaturen låg långt över genomsnittet för 1991-2020 i Östersjöregionen.

Helsingfors (Finlands huvudstad) hade den näst varmaste juli efter 2010. Nordirland satte historiskt rekord för högsta dygnstemperatur och temperaturen låg också långt över genomsnittet på östra Island och i delar av Grönland.

Däremot var månaden något svalare än genomsnittet för 1991-2020 i området som sträcker sig från Portugal till Tyskland och i delar av nordvästra Ryssland.

Samtidigt registrerades under samma månad mycket mer nederbörd än genomsnittet i de västra delarna av Centraleuropa, enligt den månatliga klimatbulletin som publicerades den 5 augusti av Copernicus Climate Change Monitoring Service (C3S), som tillhör Europeiska unionen.

Den östra zonen hade däremot "övervägande torra förhållanden", enligt dokumentet.

I Arktis var havsisens utbredning den näst minsta i juli. Men havsisen i Antarktis låg över det totala genomsnittet.