När Ricardo Mexia talade med Lusa om utbrott i hemmen sade han att denna fråga bör betraktas "mycket försiktigt".

"Frågan om hemmen är oroande i den meningen att vi vet att det är i dessa sammanhang som vi tidigare haft större allvar och dödlighet", men han betonade att situationen "fortfarande är mycket långt ifrån" det scenario som rådde i januari och februari, "som var mer komplicerat".

Ordföranden för den nationella sammanslutningen av folkhälsoläkare (ANMSP) upprepade att det är nödvändigt att "förbli försiktig" när det gäller den äldre befolkningen, som "är ganska sårbar", och försvarade att det med tanke på uppkomsten av fall är nödvändigt att vara mycket snabb i testningen. Men trots att experten förespråkar att man ska göra screeningtester för covid-19 när fall identifieras i hemmen och troligen även i det närmaste samhället, sade han att han tvivlar på masstester vid denna tidpunkt. "Jag vet inte i vilken utsträckning det är meningsfullt att göra masstester i dessa sammanhang vid denna tidpunkt. Skyddsåtgärderna måste bibehållas, men det är inte klart att detta [masstester] kan vara fördelaktigt vid denna tidpunkt", betonade Ricardo Mexia.