Åtgärden är en följd av det avtalsprogram som upprättades i juni mellan institutet för hälso- och sjukvårdsförvaltning (IASAÚDE) och Funchals handels- och industriförening för att främja antigentestning (TRAg) för SARS-CoV-2 för invånare i regionen och turister under deras vistelse, samt för resenärer som anländer till Porto Santo från Madeira eller till Madeira från Porto Santo.

Madeiras regering beslutade efter ett möte i det regionala regeringsrådet att ändra avtalet och kommer att öka antalet snabbtest som ställs till förfogande för ACIF:s medlemmar med 30 000, vilket nu är 60 000.

"Under denna period är det tusentals människor som reser till ön Porto Santo, vilket leder till att befolkningen i större utsträckning använder sig av tester för dessa ändamål", säger regeringen.

Ändringen av kontraktsprogrammet innebär en ökning av det ekonomiska stödet till ACIF, som uppgår till 900 000 euro.