Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) har 857 personer lagts in på sjukhus med Covid-19, åtta fler än i söndags, varav 189 på intensivvårdsavdelningen och fem under de senaste 24 timmarna.

Området Lissabon och Vale do Tejo med 374 fall och den norra regionen med 393 fall har 70,1 % av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

De 18 dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (11), i den norra regionen (4), i Alentejo (2) och i Algarve (1).

När det gäller offrens ålder framgår det av rapporten att 11 var över 80 år, fyra mellan 70 och 79 år, två mellan 60 och 69 år och en mellan 50 och 59 år.

När det gäller 1 094 infektioner under de senaste 24 timmarna, visar rapporten att 88 är mellan 0 och 9 år gamla, 232 mellan 10 och 19 år gamla, 290 mellan 20 och 29 år gamla, 158 mellan 30 och 39 år gamla, 117 mellan 40 och 49 år gamla, 78 mellan 50 och 59 år gamla, 70 mellan 60 och 69 år gamla, 31 mellan 70 och 79 år gamla och 30 över 80 år gamla.

Uppgifterna från DGS visar också att det finns färre 199 aktiva fall, totalt 44 734, och att 1 275 personer rapporterades ha återhämtat sig under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 925 842 återhämtade personer.

Regionen Lissabon och Vale do Tejo, med anmälan av 374 nya infektioner, har hittills 386 073 fall och 7 474 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 393 nya infektioner av SARS-CoV-2, vilket innebär att det totalt har uppgått till 381 862 fall av infektion och 5 456 dödsfall sedan pandemins början.

I regionen Centrum fanns det 87 fler fall, vilket innebär 131 855 infektioner och 3 056 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 21 fall, totalt 34 664 infektioner och 988 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve har 157 nya fall registrerats, vilket innebär 34 820 infektioner och 401 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 34 nya fall, totalt 10 889 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 28 nya fall, vilket motsvarar 7 898 fall och 38 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 9 182 män och 8 303 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 436 personer över 80 år, 3 739 personer mellan 70 och 79 år och 1 585 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar rapporten att av de totalt 988 061 personer som smittats sedan pandemins början var 59 142 mellan 0 och 9 år gamla, 100 480 mellan 10 och 19 år gamla, 155 260 mellan 20 och 29 år gamla, 146 500 mellan 30 och 39 år gamla, 161 820 mellan 40 och 49 år gamla, 138 100 mellan 50 och 59 år gamla, 93 691 mellan 60 och 69 år gamla, 60 155 mellan 70 och 79 år gamla och 72 913 över 80 år gamla.

Incidensen av SARS-CoV-2 coronavirusinfektioner under de senaste 14 dagarna minskade återigen i dag på kontinenten och på nationell nivå, medan överförbarhetsindexet (Rt) ökade från 0,92 till 0,93.

Den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet doktor Ricardo Jorge, avslöjar att den nationella incidensen (genomsnitt av nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) sjönk till 336,1, när den i fredags låg på 362,7.

På Portugals fastland sjönk incidensen i dag till 341,4. I fredags låg den på 369,2.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att en person bär på viruset - är för närvarande 0,93 i hela Portugal.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som ingår i riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna måndag, onsdag och fredag.