I ett uttalande förklarar PJ att gripandet gjordes i slutet av förra veckan, när den misstänkte mannen förberedde sig för att lämna landet eftersom man misstänkte att deras pyramidspel var på väg att kollapsa.

Utredningen gjordes av avdelningen för utredning och straffrättsliga åtgärder (DIAP) i Évora och under "Dolce Vita"-operationen genomfördes flera husrannsakningar, vilket resulterade i att sex fordon, olika föremål och dokument beslagtogs.

"Den misstänkte, som nu är häktad, har övertygat otaliga offer om att han var chef för ett spanskt försäkringsförmedlingsföretag och att han hade tillstånd att i Portugal marknadsföra den finansiella produkten från det företag han representerade, med hög lönsamhet och garanterat kapital".

I uttalandet sade PJ också att den misstänkte mannen skapade ett företag, med anläggningar, anställda och fordon, "som syftade till att simulera verklig kommersiell verksamhet och garantera ett permanent inflöde av medel".

"Det var dock ett 'pyramidspel' eller 'ponzi', med obefintlig och simulerad lönsamhet, där de första investerarnas belopp återbetalas genom de belopp som levereras av de följande, och så vidare, tills systemet upphör och, oundvikligen, alla belopp går förlorade", tillägger uttalandet.

PJ säger också att insamlade element visar att systemet redan hade nått det sista stadiet, att den åtalade skulle förbereda sig för att lämna landet och att utredningen gör det möjligt att uppskatta att den olagliga verksamheten, som förmodligen inleddes 2018, uppgick till mer än tre miljoner euro.