Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) har 829 personer lagts in på sjukhus med Covid-19, vilket är 28 färre än i måndags. 186 av dem ligger på intensivvårdsavdelningen, vilket är tre färre under de senaste 24 timmarna.

Området Lissabon och Vale do Tejo har 747 fall och den norra regionen med 794 har 69% av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

De 17 dödsfallen inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo (13), i den norra regionen (2) i Alentejo (2).

När det gäller offrens ålder avslöjar rapporten att nio var över 80 år, sju mellan 70 och 79 år och en mellan 60 och 69 år.

Av det totala antalet dödsfall under de senaste 24 timmarna var tio män och sju kvinnor.

När det gäller de 2 232 infektioner som inträffat under de senaste 24 timmarna, framgår det av rapporten att 146 är mellan 0 och 9 år, 484 mellan 10 och 19 år, 542 mellan 20 och 29 år, 329 mellan 30 och 39 år, 270 mellan 40 och 49 år, 197 mellan 50 och 59 år, 145 mellan 60 och 69 år, 71 mellan 70 och 79 år och 48 över 80 år.

Uppgifter från DGS visar också att det finns 1 490 färre aktiva fall, totalt 43 244, och att 3 705 personer har rapporterats som återställda under de senaste 24 timmarna, vilket innebär att den nationella siffran uppgår till 929 547 återställda personer.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 502 personer dött i Portugal och 990 293 fall av infektion har registrerats.

Lissabon och Vale do Tejo, med anmälan av 747 nya infektioner, har hittills stått för 386 820 fall och 7 487 dödsfall.

I den norra regionen har 794 nya infektioner av SARS-CoV-2 registrerats, totalt 382 656 fall av infektion och 5 458 dödsfall sedan pandemins början.

I region Centrum registrerades 307 fler fall, totalt 132 162 infektioner och 3 056 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 85 fall, totalt 34 749 infektioner och 990 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 207 nya fall registrerats, vilket innebär 35 027 infektioner och 401 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 29 nya fall, totalt 10 918 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 63 nya fall, vilket motsvarar 7 961 fall och 38 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 9 192 män och 8 310 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 445 personer över 80 år, 3 746 personer mellan 70 och 79 år och 1 586 personer mellan 60 och 69 år.

När det gäller infektioner visar rapporten att av de totalt 990 293 personer som smittats sedan pandemins början var 59 288 mellan 0 och 9 år gamla, 100 964 mellan 10 och 19 år gamla, 155 802 mellan 20 och 29 år gamla, 146 829 mellan 30 och 39 år gamla, 162 090 mellan 40 och 49 år gamla, 138 297 mellan 50 och 59 år gamla, 93 836 mellan 60 och 69 år gamla, 60 226 mellan 70 och 79 år gamla och 72 961 över 80 år gamla.

Incidensen av SARS-CoV-2 coronavirusinfektioner (genomsnittligt antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) är för närvarande 336,1 i hela landet.

På Portugals fastland är incidensen 341,4 fall.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att en person bär på viruset - är 0,93 i hela Portugal.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som utgör riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna måndag, onsdag och fredag.