I slutet av juli meddelade miljö- och klimatministeriet att tekniker från den portugisiska miljöbyrån (APA) och deras spanska motsvarigheter skulle träffas under den första veckan i augusti för att fastställa mekanismer för att övervaka situationen för Tejo-flödet under sommarmånaderna. Regeringen meddelade då i ett uttalande att politisk kontakt hade etablerats "på högsta nivå med Spanien" och att ministern för ekologisk övergång och demografisk utmaning accepterade inbjudan från sin kollega João Pedro Matos Fernandes.

Enligt den information som offentliggjordes samlade mötet, som hölls den 2, tjänstemän från APA och Generaldirektoratet för vatten i Spanien (DGA), som analyserade den hidrometeorologiska situationen i Tejo Internacional. De båda delegationerna konstaterade att båda länderna under detta vattenår inte bara uppfyllde flödesreglerna i Albufeirakonventionen utan även överskred de volymer som fastställts i konventionen, som sedan 2000 reglerar de portugisisk-spanska förbindelserna på vattenresursområdet.

I den information som Lusa har fått i dag står det dock att "de relativt små vattenreserverna i de spanska reservoarerna tyder på att de volymer som kommer att släppas ut i Portugal i slutet av vattenåret (september) inte kommer att vara mycket större än de minimiflöden som anges i Albufeirakonventionen". Enligt samma källa har de två delegationerna "kommit överens om att hålla ständig kontakt för att övervaka situationen i syfte att minimera de eventuella miljömässiga och sociala konsekvenser som det låga vattenflödet orsakar".