Självplaneringen öppnades för ungdomar i åldern 12-15 år, men den arbetsgrupp som ansvarar för vaccinationsplanen meddelade den 19 augusti att den har öppnats på nytt även för ungdomar i åldern 16-17 år.

Enligt generaldirektören för hälsovård, Graça Freitas, hängde beslutet att utvidga åldersspannet samman med att det var färre personer än önskat.

"Just nu har vi mer än 160 000 av dessa tonåringar inskrivna. Totalt finns det cirka 410 000. Det var självplanering, trots allt positivt, men det måste utvidgas och då kommer det att finnas andra metoder för att fortsätta att locka dessa människor", sade Graça Freitas i en intervju med RTP.

Ungdomar som ansöker under de kommande tre dagarna kan vaccineras under helgen den 28 och 29 augusti.

Under den kommande helgen - 21 och 22 augusti - kommer de första användarna i åldern 12-15 år som var planerade för dessa dagar att vaccineras.

Arbetsgruppen påminner om att under helgen kommer även Öppet hus att fungera för samma åldersgrupp.

Från och med den 22 augusti kommer självplanering att vara tillgänglig för alla användare som är 16 år eller äldre, som kan boka en tid via webbplatsen https://covid19.min-saude.pt.

Enligt den kalender som arbetsgruppen redan har offentliggjort kommer de andra vaccindoserna för barn mellan 12 och 15 år att ges under helgerna den 11/12 och 18/19 september, så att denna åldersgrupp kan slutföra vaccinationsschemat innan skolåret börjar.