Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är 670 personer inlagda på sjukhus med Covid-19, 18 färre än i onsdags, varav 150 på intensivvårdsavdelningen.

Lissabon och Vale do Tejo, med 819 nya fall, och den norra regionen, med 899, har 67,3% av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i Lissabon och Vale do Tejo (7), i den norra regionen (3), i Centrum (3) och i Algarve (2).

När det gäller offrens ålder var 10 av dem över 80 år, två mellan 70 och 79 år, en mellan 60 och 69 år och två mellan 50 och 59 år.

När det gäller ålderskaraktäriseringen av nya bekräftade fall av infektion är det bland unga människor mellan 20 och 29 år (män och kvinnor) som det fanns flest fall, med över 666 smittade under de senaste 24 timmarna.

Därefter följer åldersgrupperna mellan 10 och 19 år (479 nya fall) och mellan 30 och 39 år (345 nya fall).

Uppgifterna från DGS visar också att det finns över 418 aktiva fall, totalt 45 408, och att 2 119 personer rapporterades som återställda under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den totala siffran till 965 324.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 689 personer dött i Portugal och 1 028 421 fall av infektion har registrerats.

Lissabon och Vale do Tejo, med 819 nya infektioner, har hittills stått för 399 951 fall och 7 568 dödsfall.

I den norra regionen har 899 nya infektioner av SARS-CoV-2 registrerats, totalt 395 910 fall av infektion och 5 497 dödsfall sedan pandemins början.

I Centrum finns 390 nya fall, vilket innebär 137 002 infektioner och 3 079 dödsfall.

I Alentejo rapporterades över 177 fall, totalt 36 718 infektioner och 1004 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve registrerades 235 nya fall, vilket innebär 38 777 infektioner och 429 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 16 nya fall, totalt 11 590 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har idag 16 nya fall, vilket motsvarar 8 473 fall och 40 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 9 285 män och 8 404 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre personer över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 554 personer över 80 år, 3 790 personer mellan 70 och 79 år och 1 604 personer mellan 60 och 69 år.