Det som var det enda området i Portugal som fortfarande befann sig i den orangea zonen är nu täckt av "rött" (vilket betyder "hög risk") på ECDC:s kartor över kombinerade indikatorer, som omfattar antalet fall under de senaste 14 dagarna, antalet utförda tester och det totala antalet positiva fall, vilka uppdateras varje vecka på torsdag.

Den "röda" kategorin innebär att i dessa europeiska regioner ligger den kumulativa anmälningsfrekvensen av infektionsfall under de senaste 14 dagarna mellan 75 och 200 per 100 000 invånare eller är större än 200 och mindre än 500 per 100 000 invånare och att testpositiviteten är 4 procent eller mer.

Tidigare var Madeira i kategorin "orange" (kategori som avser områden där anmälningsfrekvensen av nya infektioner är 50-75 per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna eller mellan 75 och 200 per 100 000 invånare och där positiviteten av testerna är 1 procent eller 4 procent eller mer), efter att ha nått "grön" (färre än 50 nya fall och en positivitetsgrad på mindre än 4 procent, eller färre än 75 fall men med en positivitetsgrad på mindre än 1 procent).

I mitten av juli var hela Portugals fastland täckt av "rött" på dessa ECDC-kartor, med undantag för Madeira och Azorerna, där den sistnämnda ögruppen några dagar senare övergick till kategorin "hög risk". I februari, och på grund av det höga antalet infektioner, fanns Portugal till och med i kategorin "mörkrött" på ECDC:s kartor, som används för områden där viruset cirkulerar i mycket hög grad och som är värst av alla.

Kartorna från den europeiska myndigheten följer ett system med trafikljus för spridningen av covid-19 i EU, med början på grönt (gynnsam situation), och övergår till orange, rött och mörkrött (vilket innebär att det är en mycket farlig situation). De fungerar som ett stöd för medlemsstaterna när det gäller vilka restriktioner som ska tillämpas på resor inom gemenskapen. I mitten av juni antog EU:s råd en rekommendation om en samordnad strategi för resor, där det föreslås att vaccinerade personer som har tillfrisknat från covid-19 inte ska omfattas av restriktiva åtgärder som karantäner eller tester.