Enligt institutet för sysselsättning och yrkesutbildning (IEFP) var 368 704 arbetslösa personer registrerade hos arbetsförmedlingarna på fastlandet och i de autonoma regionerna i slutet av juli, vilket motsvarar 66,5 procent av totalt 554 797 jobbansökningar.

Det totala antalet inskrivna arbetslösa i landet var lägre än under samma månad 2020 (-38 598 personer, motsvarande en minskning med 9,5 procent) och även lägre jämfört med föregående månad (-9 168 arbetslösa, en minskning med 2,4 procent).

På regional nivå ökade den registrerade arbetslösheten i juli, i årstakt, endast på Madeira (+1,7 procent).

De övriga regionerna registrerade "betydande minskningar" av arbetslösheten, där Algarve noterade den kraftigaste minskningen (-21,5 procent).

Jämfört med juni sjönk den registrerade arbetslösheten i alla regioner, med de "mest betydande" minskningarna i Algarve (-10,5 procent) och i centrum (-2,7 procent).