I sin månatliga bulletin om bränsle- och gasolmarknaden uppger Energy Services Regulatory Authority (ERSE) att det genomsnittliga försäljningspriset (PVP) för 95 bensin i juli ökade till 1,713 euro per liter, jämfört med 1,668 euro i juni, där skatterna var den "viktigaste" komponenten och stod för cirka 57,7 procent av det totala bensinpriset.

Samtidigt "utgör det internationella priset och respektive frakt nu 27,5 procent, vilket återspeglar ökningen av det internationella priset".

När det gäller diesel ökade PVP i juli till 1,508 euro per liter (1,476 euro i juni), "vilket innebär den tredje ökningen i rad sedan korrigeringen i april".

Även när det gäller diesel "motsvarar den största delen av den PVP som betalas av konsumenten skattekomponenten, följt av värdet av det internationella priset och frakten, som ökade i linje med beteendet på de internationella marknaderna", står det i meddelandet.

Stormarknaderna fortsatte att presentera "de mest konkurrenskraftiga erbjudandena" när det gäller bränslepriserna, följt av aktörer inom lågprissegmentet.

När det gäller diesel hade stormarknaderna genomsnittliga priser som låg cirka 10,2 cent per liter under det nationella genomsnittet för PVP, medan skillnaden för bensin var 13 cent.