Enligt den epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) har 675 personer lagts in på sjukhus med covid-19, fem fler än i torsdags, varav 144 på intensivvården, sex färre.

Lissabon och Vale do Tejo, med 772 nya fall, och den norra regionen med 866, har 69,1 % av det totala antalet nya infektioner som verifierats under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i Lissabon och Vale do Tejo (4), i den norra regionen (3), i regionen Centrum (5), i Alentejo (1) och i Algarve (1).

När det gäller offrens ålder var sju personer över 80 år, fyra mellan 70 och 79 år, två mellan 60 och 69 år och en mellan 50 och 59 år.

När det gäller ålderskaraktäriseringen av nya bekräftade fall av infektion är det unga människor mellan 20 och 29 år (män och kvinnor) som har flest fall, med över 644 smittade under de senaste 24 timmarna.

Därefter följer åldersgrupperna mellan 10 och 19 år (463 nya fall) och mellan 30 och 39 år (324 nya fall).

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 703 personer dött i Portugal och 1 030 791 fall har registrerats.

Lissabon och Vale do Tejo, med anmälan av 772 nya infektioner, räknar hittills med 400 723 fall och 7 572 dödsfall.

I den norra regionen registrerades 866 nya infektioner av SARS-CoV-2, vilket innebär totalt 396 776 fall av infektion och 5 500 dödsfall sedan pandemins början.

I den centrala regionen fanns 315 fler fall, vilket innebär 137 317 infektioner och 3 084 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 114 fall, totalt 36 832 infektioner och 1 005 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve registrerades 239 nya fall, vilket innebär 39 016 infektioner och 430 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 39 nya fall, totalt 11 629 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 25 nya fall, vilket motsvarar 8 498 fall och 40 dödsfall sedan pandemins början.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 9 290 män och 8 413 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre personer över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 561 personer över 80 år, 3 794 personer mellan 70 och 79 år och 1 606 personer mellan 60 och 69 år.